మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:
పిల్లల-పేర్లు..com స్వాగతం!
ఇక్కడ మీరు 100,000 పైగా పేర్లు గురించి ఆసక్తికరమైన సమాచారం పొందుతారు! మీ స్వంత మొదటి పేరును యొక్క అర్థం, మూలం మరియు ప్రజాదరణ ,ఇష్టం.
మీరు మీ పిల్లల కోసం ఒక మంచి పేరు కోసం చూస్తున్నారా ?అయితే ఇది మీకు సరియైన ప్రదేశం. పిల్లల-పేర్లు.com ప్రపంచంలో పిల్లల పేర్లు అత్యధికంగా కలిగిన పూర్తి వెబ్ సైట్ ఇది

తాజా వ్యాఖ్యలు


13-01పురుషోత్తం
11-01డుDi du
9-01కు ఖం జ చకు,ఖం,ఙ్ఞ,చ్ ఛా,లతో మగ పిల్లల పేర్లు
8-01కు ఖం జ చGirl
8-01మో టా టీ టూ
8-01ప్ర
8-01కు ఖం జ చకు,ఖం,ఙ్ఞ,చ్ ఛా,లతో మగ పిల్లల పేర్లు
7-01కు ఖం జ చJuly 21 friday 2017 birth my baby,female
6-01Uday
6-01Uday
5-01జ్ఞా start avali మ letter kuda name lo undali
5-01పు
5-01Chandra Leela
4-01
4-01
4-01
4-01డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
4-01డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
4-01డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
2-01జయశ్రీ
1-01Chinnabennarao
1-01జయశ్రీఏమి లేదు సందేశం
31-12మో టా టీ టూnoooo
29-12కు ఖం జ చఆడ పిల్ల పేరు కావాలి .జ. అనే అక్షరం తో పేరు మొదలు అవ్వాలి
25-12డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
25-12డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
20-12బాలక్ర్రుష్ణ
19-12మో టా టీ టూటి తో మొదలయ్యే పేర్లు
18-12కుమార్
15-12Ve
15-12హుద్వినాధ్
14-12కు ఖం జ చ
14-12Kavitha
13-12దీ
13-12డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
13-12డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
13-12ప్ర అనే అక్షరంతో మొదలయ్యే పేర్లు
11-12సే,
11-12మో టా టీ టూNo comment
10-12
10-12టే,ట,టో,ప,పా,పి
10-12డుPlz tell good nemes in "D"
10-12కె తో పేర్లు చెప్పండిచి,ధ aksharalapina mogapillala perlu kavali
10-12కె తో పేర్లు చెప్పండిచి,ధ aksharalapina mogapillala perlu kavali
10-12కె తో పేర్లు చెప్పండిచి,ధ aksharalapina mogapillala perlu kavali
8-12డు
8-12కొ
7-12కొ
4-12Uday
2-12Kavitha
1-12డు
30-11David JasonNice name
30-11కు ఖం జ చ
30-11Praveeen
29-11Nareshlనా పేరు యొక్క అర్దం
29-11Jyothi
29-11Kavitha
28-11యో
28-11గోపి
28-11గోHi
28-11Ññmallikarjunareddy
28-11డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
27-11నారాయణ రెడ్డిలేదు
26-11
23-11డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్ పిల్లల పేర్లు
22-11కు ఖం జ చ
21-11Job
20-11కు ఖం జ చ
20-11డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
19-11
18-11కు ఖం జ చ
18-11మంచి పేరు
17-11మో టా టీ టూతనిష్ అనే పేరు కు అర్ధం ఏమిటి వాడు ఎలాంటివాడు ? వాడి గుణగనాలు ఏంటి?
16-11డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్ పిల్లల పేర్లుok
16-11డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్ పిల్లల పేర్లు
15-11Satish
15-11ViNo
14-11
13-11డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
13-11హే
12-11Mutharao
11-11డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
11-11సాయి కుమార్
11-11సో, సే, దా, దీMaa papa november 2nd 2017 morning 7.50 ki birth day and time దే aney aksharam tho modalu ayaa names cheppagalaru
10-11శ్రావణ నక్షత్రం,జ మొదట రావాలి
10-11Martinus
10-11Martinus
9-11డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
8-11Tehalyano
7-11Satyaసత్యనారాయణ రెడ్డి
5-11సో, సే, దా, దీ
4-11టే,ట,టో,ప,పా,పిపా అక్షరంతో పేరు కావాలి.. ఎదుటివారిక ి సహాయం చేసే గుణం.. విద్య మరియు కళలు లో రాణించే పేరును తెలుపగలరు అని కోరుకుంటున ్నాను..
2-11కె తో పేర్లు చెప్పండి
1-11Vinod Kumar
31-10Deepika
31-10డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
30-10డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
29-10Suresh
27-10కు ఖం జ చ
27-10

కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడం ద్వారా మాకు మీ పేరు గురించి సమాచారం విస్తరించేందుకు సహాయం చేయండి!


అత్యంత జనాదరణ పొందిన వర్గములలో


Questions or comments? Please follow me on facebook: