మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:
పిల్లల-పేర్లు..com స్వాగతం!
ఇక్కడ మీరు 100,000 పైగా పేర్లు గురించి ఆసక్తికరమైన సమాచారం పొందుతారు! మీ స్వంత మొదటి పేరును యొక్క అర్థం, మూలం మరియు ప్రజాదరణ ,ఇష్టం.
మీరు మీ పిల్లల కోసం ఒక మంచి పేరు కోసం చూస్తున్నారా ?అయితే ఇది మీకు సరియైన ప్రదేశం. పిల్లల-పేర్లు.com ప్రపంచంలో పిల్లల పేర్లు అత్యధికంగా కలిగిన పూర్తి వెబ్ సైట్ ఇది

Browse names by letter

తాజా వ్యాఖ్యలు
మో17-04
ప్లీజ్
టే,ట,టో 8-04
Ta tho names
ఝా 1-04
శం
ఝా 1-04
శం
మో29-03
20.3.2019 తేదీన 9.59 pm కి అబ్బాయి పుట్టాడు. మో అక్షరంతో మొదలు పెట్టాలి మధ్యలో విద్యా ఉండాలి చివరిలో ఏమి ఉంటే బావుంటుంది .చక్కని అర్ధం వచ్చేలా అబ్బాయి పేరు నిర్ణయించం డి
Di22-03
క్రిస్టియన ్ పేరులు డా డి డు డో లో వుండేలాగా
దు17-03
ద లేద చ
కొ15-03
వారసుఢీ
Nikhil 8-03
న ని ను నే తో మొదలైన పేర్లు
Nikhil 6-03
బాబు పేరు న అనే అక్షరం తో వచ్చేలా కోత పెరు చెప్పండి
శ్రీకాంత్ 4-03
నచ్చిన పేరు
గు మరియు గే 3-03
గె గే
కు ఖం జ చ 1-03
Names
మో టా టీ టూ24-02
మో తో మొదలు అయ్యే పేర్లు చెప్పడం
16-02
ఇండియా
ఝా 6-02
ఝా
శ్రీకాంత్31-01
నా పేరు అర్దం
మో టా టీ టూ29-01
మో
28-01
భా మీద పేర్లు కావాలి
6-01
లేదు
టే 6-01
టే
డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు29-12
డీ డా డూ డో
ఈ అక్షరములపై న పేర్లు కావలెను
కు ఖం జ చ25-12
ఆడపిల్ల పేరు అర్థవంతంగ ఉండాలి
కు ఖం జ చ23-12
కొత్త పేర్లు
కు ఖం జ చ23-12
కొత్త పేర్లు
కు ఖం జ చ22-12
లీటెర్స్
కు ఖం జ చ22-12
మంచి పేరు
Kalangi Harikrishna17-12
ఏమీ లేదు
Chetan15-12
మే నెలలో 12 వ తారీఖున మధాయన‌ం 11:56 నిమిషాలకు పుటాడు
డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు12-12
డే డు డ మీద పాప పేర్లు కావాలి
డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు12-12
డే డు డ మీద పాప పేర్లు కావాలి
11-12
మే పేరు మీద ఆడ పిల్ల పేర్లు కావాలి