మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:
పిల్లల-పేర్లు..com స్వాగతం!
ఇక్కడ మీరు 100,000 పైగా పేర్లు గురించి ఆసక్తికరమైన సమాచారం పొందుతారు! మీ స్వంత మొదటి పేరును యొక్క అర్థం, మూలం మరియు ప్రజాదరణ ,ఇష్టం.
మీరు మీ పిల్లల కోసం ఒక మంచి పేరు కోసం చూస్తున్నారా ?అయితే ఇది మీకు సరియైన ప్రదేశం. పిల్లల-పేర్లు.com ప్రపంచంలో పిల్లల పేర్లు అత్యధికంగా కలిగిన పూర్తి వెబ్ సైట్ ఇది

తాజా వ్యాఖ్యలు


నిన్ననరేష్
23-03Sathish Kumar
22-03ఏకాంబరేశ్వర రావు
19-03Yaswanth
19-03Yaswanth
19-03Venkatesh
17-03హే
17-03
12-03హే
12-03హే
12-03హే
12-03హే
11-03మొ
8-03గు మరియు గే
6-03మీసాల నిహరికజాతకరిత్యా మాపేరు ఎలావుంటుంద ో చెప్పండి? లేకపోతే "నీ" మంచి అమ్మాయి పేరు చెప్పండి.
6-03వాసు
5-03Limina
4-03టి
1-03Jeije
1-03Jeije
22-02హే
22-02Veeravenkatasatyanarayana
21-02
21-02హిందు
21-02హిందు
19-02షద్విక్ఈ పేరు భవిష్యత్లో ఎలా వుంటుంది చెప్పండి, మంచిదేనా, శుభ పల్లు అందుతాయ.
19-02షద్విక్ఈ పేరు భవిష్యత్లో ఎలా వుంటుంది చెప్పండి, మంచిదేనా, శుభ పల్లు అందుతాయ.
16-02Moreno
9-02Ku
8-02హే
8-02Tijana
6-02Sohan
3-02?
2-02Prasad
31-01ViNeeli Aakasam,Vishalamainadi
27-01Prasad
27-01సాయి
27-01సాయి
26-01Mani Teja
26-01Suresh
24-01
23-01Gowri
23-01
22-01రంగ
22-01రంగ
21-01Sid
21-01Sid
20-01Shiva
19-01Christoffelina
19-0118.1.2017న ఉదయం 6.05 కు పుట్టుక.
మగ బిడ్డ.
పేర్లు కావాలి.
18-01
18-01Lee
16-01Venkateshyavasayam
16-01Venkatesh
15-01Vivek
15-01Venkatesh
15-01Vivek
15-01Vi
12-01Nasren
10-01S
10-01Raju
7-01శిఏమి లేదు
6-01Venkatesh
3-01Ravi
31-12సందీప్మంచి పేరా ?కాదా?
31-12ప్రశాంత్
30-12టి
28-12Adiఎమిటి
28-12Dinesh
28-12Ramu
27-12తుష్యన్త్
27-12Manojkumar
27-12యశస్వి కార్తికేయ భరద్వాజ్
25-12Karthik
25-12Damodar
25-12Lakshmisriharsha
24-12AshokA ward nemes
24-12Tagore
22-12Sri Raghu Ram
21-12
21-12SujathaLEDU
21-12Ashok
19-12Dhu
18-12చంద్రకాంత్
18-12చంద్రకాంత్
16-12Xxx
16-12Satish
15-12Deepthi
15-12నిఖిలేష్వారి లక్షణలు
13-12Saibabu
12-12Raju
12-12VElauntundi
9-12Penchalanaa peru penchalanarasaiah
9-12Ravi
9-12రామ్ కిరణ్
8-12నిర్మలహిందు
8-12Anil
7-12Ta
30-11Gautham
30-11Bhoopesh

కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడం ద్వారా మాకు మీ పేరు గురించి సమాచారం విస్తరించేందుకు సహాయం చేయండి!


అత్యంత జనాదరణ పొందిన వర్గములలో