మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

5 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 Vijay
2 Vijay
3 Srinu
4 Srinu
5 Shivaమెడిసిన్
6 Vamsi
7 Akhilకింగ్
8 Shivaమెడిసిన్
9 Shyamనలుపు
10 Akhilకింగ్
11 Sahas
12 Shyamనలుపు
13 Satyaట్రూత్
14 Sahas
15 Satyaట్రూత్
16 Aabha
17 Aabha
18 Pavanగాలి
19 Jatin
20 Vivek
21 Ashokక్వైట్
22 Bodhi
23 Vivek
24 Swamy
25 Bodhi
26 Kaasi
27 Mohanఆకర్షణీయమైన
28 Babji
29 Swamy
30 Tarakప్రొటెక్టర్
31 Kaasi
32 Vamsi
33 Babji
34 Ashokక్వైట్
35 Tarakప్రొటెక్టర్
మరిన్ని పేర్లను చూపు
Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక