మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

చిన్న మల్లయ్య

మీ పేరు చిన్న మల్లయ్య? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :చంద్రకాంత్, చిరంజీవి
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:చంద్రకాంత్, చిరంజీవి
రేటింగ్:
4/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 3/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 3/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :చిన్న మల్లయ్య, చిన్న, వడ్డేవాటి చిన్న
సోదరుల పేర్లు:మల్లికార్జున, తిమ్మప్ప, పెద్ద మల్లయ్య, వడ్డేవాటి మల్లికార్జున, వడ్డేవాటి తిమ్మప్ప, వడ్డివాటి మల్లయ్య
సోదరీమణులు పేర్లు:మల్లమ్మ, లక్ష్మి, వడ్డేవాటి మల్లమ్మ, వడ్డేవాటి లక్ష్మీ
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :చిన్న మల్లయ్య ద్వారా వ్యాఖ్యలుమీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు చిన్న మల్లయ్య ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు చిన్న మల్లయ్య ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి