మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

జీవన్

మీ పేరు జీవన్? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :జ్ఞా, జ్ఞాన శేఖర్, జీ, జు, జయకృష్ణ, జాగృత్
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:, జ్ఞానప్రసూన, జయశ్రీ, జో
రేటింగ్:
5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :Chinna, చిన్నారి
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:మరియ్యమ్మ
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు : - 15 అక్షరాలతో పేర్లు - 15 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు
జీవన్ ద్వారా వ్యాఖ్యలు


జీవన్ (28 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-02-10
Life

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు జీవన్ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు జీవన్ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి