మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

జ్ఞాన శేఖర్

మీ పేరు జ్ఞాన శేఖర్? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :జ్ఞా, జీ, జు, జయకృష్ణ, జీవన్, జాగృత్
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:, జయశ్రీ, జో, జి
రేటింగ్:
5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :బంగారం, శేఖర్, నాని
సోదరుల పేర్లు:లేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:లేదు, పూర్ణిమ
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :జ్ఞాన శేఖర్ ద్వారా వ్యాఖ్యలుమీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు జ్ఞాన శేఖర్ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు జ్ఞాన శేఖర్ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి