మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

సంజీవరావు

మీ పేరు సంజీవరావు? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :సే,, సో, సోమేష్, సాయి క్రాంతి కుమార్, సుదర్శన్, సందీప్, సాయి శర్మ, సత్యనారాయణ
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:సో, సే, దా, ధీ, సాయి, సా, సుదీర్, సతీష్ కుమార్, స్వాతి, సు, సత్యానందం
రేటింగ్: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 1 లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 1 లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం:దత్తాంశం లబించలేదు
పలకడం /ఉచ్చారణ :దత్తాంశం లబించలేదు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ:దత్తాంశం లబించలేదు
విదేశీయుల అభిప్రాయం :దత్తాంశం లబించలేదు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :జీవ
సోదరుల పేర్లు:రవికుమార్
సోదరీమణులు పేర్లు:వెంకటలక్ష్మి, భవాని
వర్గాలు :1 అక్షరం తో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - 1 అక్షరం తో అమ్మాయిల పేర్లుసంజీవరావు ద్వారా వ్యాఖ్యలు


సంజీవరావు (39 సంవత్సరాల వయసు ) 2016-11-17
నా పేరు చాలా బాగుంది.

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు సంజీవరావు ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు సంజీవరావు ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి