మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

సత్యనారాయణ

మీ పేరు సత్యనారాయణ? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :సే,, సో, సోమేష్, సాయి క్రాంతి కుమార్, సుదర్శన్, సందీప్, సాయి శర్మ, స్వామి
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:సో, సే, దా, ధీ, సాయి, సా, సంజీవరావు, సుదీర్, సతీష్ కుమార్, స్వాతి, సు
రేటింగ్: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 2 లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 2 లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 2 లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 2 లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 2 లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 2 లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :సత్తిపండు
సోదరుల పేర్లు:వెంకట రమణ మూర్తి, Sudhakar
సోదరీమణులు పేర్లు:వెంకట విజయ లక్ష్మి
వర్గాలు :1 అక్షరం తో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - 1 అక్షరం తో అబ్బాయిల పేర్లుసత్యనారాయణ ద్వారా వ్యాఖ్యలు


సత్యనారాయణ (61 సంవత్సరాల వయసు ) 2016-11-18
ఏమీలేవు

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు సత్యనారాయణ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు సత్యనారాయణ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి