మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

స్వామి

మీ పేరు స్వామి? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :సోమేష్, సుదర్శన్, సాయి క్రాంతి కుమార్, సందీప్, సే,, సత్యనారాయణ, సాయి శర్మ, సో
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:సో, సే, దా, దీ, సా, సాయి, సుదీర్, సంజీవరావు, సతీష్ కుమార్, సు, సత్యానందం
రేటింగ్:
5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :చినబాబు, సిద్దు
సోదరుల పేర్లు:ఉత్తరయ్య, ఆనంద్ కుమార్
సోదరీమణులు పేర్లు:ఉత్తరమ్మ, బేబీ చిన్నారి
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు : - 1 అక్షరం తో పేర్లు - 18 అక్షరాలతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - 1 అక్షరం తో అబ్బాయిల పేర్లు - 18 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు
స్వామి ద్వారా వ్యాఖ్యలుమీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు స్వామి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు స్వామి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి