మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

పేరు యొక్క అర్థం Christian

ఇక్కడ మీరు పేరు Christian యొక్క అర్థం మరియు మూలం గురించి సమాచారాన్ని కనుగొనండి
మీ పేరు Christian? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:అభిషేకం
లింగము :మగ
మూలం:
రూపంలో:Christiaan
వేరియంట్స్:Cars, Christanne, Christyn, Cristen, Cristyn, Kalikiano, Kristijan
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Christiaan, Cristian, Christiano, Crayston, Chrysostom, Chriztian, Cristiaan, Christan
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Christina, Cristen, Christine, Cristyn, Christene, Christianna, Cristine, Cristina
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 636245 Christian యొక్క. స్థానం # 158
వర్గాలు :ప్రముఖ డచ్ పేర్లు 2012 - ప్రముఖ డానిష్ పేర్లు 2010 - ప్రముఖ% యొక్క బాయ్ పేర్లు - సాధారణ పేర్లు 2009 ఆస్ట్రియా - డానిష్ పేర్లు 2010 ప్రసిద్ధ 100 - 1894 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లు - 1898 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లు - 1902 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లు - 1990 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లు - 1882 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లుChristian ద్వారా వ్యాఖ్యలు


Christian (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-10-02
Y

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Christian ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Christian ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి