మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

పేరు యొక్క అర్థం Devi

ఇక్కడ మీరు పేరు Devi యొక్క అర్థం మరియు మూలం గురించి సమాచారాన్ని కనుగొనండి
మీ పేరు Devi? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:దేవత
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
వేరియంట్స్:Dewy
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Dave, Dob, Duff, Duif, Dov, Davey, Duffy, Dev
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Divya, Div, Dodavah, Defi, Deepa, Duva, Deivi, Dova
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:టే,ట,టో
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 32195 Devi యొక్క. స్థానం # 2309
వర్గాలు :చిన్న పేర్లు - హీబ్రూ పేర్లు - ప్రముఖ ta అమ్మాయి పేర్లు - ప్రముఖ ఇండోనేషియన్ అమ్మాయి పేర్లుDevi ద్వారా వ్యాఖ్యలుమీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Devi ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Devi ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి