మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

శ్రీనివాస్

మీ పేరు శ్రీనివాస్? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :శి, శ్రీనివాసులు, శ్రీకాంత్, శ్రీను
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:శాంతి, శ్రీ భవ, శ్రీశైలం
రేటింగ్:
4/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 3.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 3.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :గొర్రె ముక్కులు
సోదరుల పేర్లు:అనిత
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు
శ్రీనివాస్ ద్వారా వ్యాఖ్యలు


శ్రీనివాస్ (27 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-08-29
నా జాతకమ్ ఎలా ఉంధి
రమేష్ (35 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-09-05
మా జాతకం. ఎలా ఉంది

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు శ్రీనివాస్ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు శ్రీనివాస్ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి