మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:
అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 Uday
2 లోకేష్
3 డు
4 Venkatesh
5 Raju
6 Prasad
7 శ్రీకాంత్
8 హే
9 డీ
10
11 Vijay
12 Charuvi
13 Veeresh
14 Srinu
15 Harshav
16 శ్రీనివాస్
17 దీ
18 Suresh
19 Rajesh
20 నిఖిలేష్
21 రమేష్
22 లీ
23 Adhira
24 సాయి శర్మ
25 నే
26 చిన్న మల్లయ్య
27 Vivek
28 Rajasekhar
29 టే,ట,టో,ప,పా,పి
30 చంద్రకాంత్
31 మో
32 జ్ఞా
33 Sid
34 గు మరియు గే
35
36 రంగ
37 Avinash
38 గోపి
39 Rutwaak
40 జయకృష్ణ
41 Nikhil
42 Bodhi
43 టి
44
45 యో
46 Sudhakar
47 కొ
48 షద్విక్
49 ఝా
50 రామ్ కిరణ్


అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లు

#పేరు అర్థం
1
2 గు మరియు గే
3 Kavitha
4 మో
5 మమత రాణి
6
7 డు
8
9 ఝా
10
11
12 యో
13 టే,ట,టో
14 Gargi
15 జ్ఞానప్రసూన
16 పు
17 సాయి
18
19 శాంతి
20 టే,ట,టో,ప,పా,పి
21
22 V
23 Diదైవ
24 ప్రవల్య
25 కూ
26 టే
27 కుమరి
28 నిర్మల
29 Roopa
30 Deepthi
31 Chsithamahalakshmi
32 మీనా
33 Sujatha
34 Nikshitha Raj
35 ?
36 Adhira
37 Jyothi
38 గ మరియు గో
39 S
40 Lavanya
41 జయశ్రీ
42 Shamudi
43 Nasren
44 Ra
45 Chandra Leela
46 ప్రి
47 Vi
48 Madhuri
49 Santhi
50 Lee

పేరు వర్గం

మరిన్ని వర్గాలు

అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు

Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక