మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 టే,ట,టో,ప,పా,పి
2 సో, సే, దా, ధీ
3 సాయి
4 జ్ఞా
5 టీ,టు,టా
6 మో
7
8 Raju
9 Uday
10 Prasad
11 శ్రీకాంత్
12 హే
13 డి, డు, డె, డొ, డీ
14 డు
15
16 గు మరియు గే
17 Vijay
18 Charuvi
19 Veeresh
20
21
22 Srinu
23 నే
24 డి
25
26 శ్రీనివాస్
27 టే,ట,టో,
28 డు అబ్బాయి
29 రమేష్
30 Adhira
31 నిఖిలేష్
32 సాయి శర్మ
33 Rajesh
34 గోపి
35 దు
36 లీ
37 Vivek
38 కొ
39 చంద్రకాంత్
40
41 Rajasekhar
42 Sid
43 Mohanఆకర్షణీయమైన
44 దీ
45 Ashokక్వైట్
46
47 రంగ
48 రామరాజు
49 Naresh
50 Avinash


అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 డి, డు, డె, డొ, డీ
2 డు
3 Jyothi
4 మో
5 Kavitha
6
7 ఝా
8 మమత రాణి
9 గు మరియు గే
10
11
12 Diదైవ
13 టే,ట,టో,ప,పా,పి
14
15 కూ
16 డి
17
18
19 సాయి
20 Sirishaపుష్పం
21 Gargi
22 టి
23 Venkatamma
24 సో, సే, దా, ధీ
25 శాంతి
26
27 V
28 పు
29 లౌక్యశ్రీ
30 ప్రవల్య
31 దు
32
33 Chsithamahalakshmi
34 Chandra Leela
35 టే,ట,టో
36 స్వాతి
37 డొ
38 దీ
39 నిర్మల
40 B.posamma
41 చే
42
43 Deepthi
44 Adhira
45 Grishma
46
47 Diya
48 సే
49 టె
50 Sujatha


Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక