మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

స్వాతి

మీ పేరు స్వాతి? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :సే,, సో, సోమేష్, సాయి క్రాంతి కుమార్, సుదర్శన్, సందీప్, సాయి శర్మ, సత్యనారాయణ
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:సో, సే, దా, ధీ, సాయి, సా, సంజీవరావు, సుదీర్, సతీష్ కుమార్, సు, సత్యానందం
రేటింగ్: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 1 లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 1/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 1 లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 1 లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 1 లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 1 లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 1 లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :
సోదరుల పేర్లు:నరేష్
సోదరీమణులు పేర్లు:రవి
వర్గాలు :18 అక్షరాలతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లుస్వాతి ద్వారా వ్యాఖ్యలు


స్వాతి (34 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-11-10
ఓం నమఃశివాయ ఏమిటి నీమాయ

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు స్వాతి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు స్వాతి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి