మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 టే,ట,టో,ప,పా,పి
2 హే
3 Harishఒక
4 డు అబ్బాయి
5 జ్ఞా
6 Avinash
7 Venkatesh
8 టే,ట,టో,
9 Raviసన్
10
11 టి
12 శ్రీకాంత్
13 డి, డు, డె, డొ, డీ
14 Uday
15 డు
16 మో
17 Prasad
18 Raju
19 Srinu
20
21
22 Veeresh
23 శ్రీనివాస్
24 డి
25 Vijay
26 గు మరియు గే
27 Charuvi
28 నే
29
30
31 ఝా
32 Adhira
33 టుకెశ్వర్
34 Rutwaak
35 సో, సే, దా, ధీ
36 డె
37 సాయి శర్మ
38 యో
39 Harshav
40 Mohanఆకర్షణీయమైన
41 Suresh
42 రామ్ కిరణ్
43 షద్విక్
44 సాయి
45
46
47 Rajesh
48 లీ
49 గోపి
50 Nikhil


అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 డి, డు, డె, డొ, డీ
2
3 Tehalya
4 యో
5 డొ
6
7 Kavitha
8 టి
9 Asmita Priya Darshani
10 ఝా
11 టీ,టు,టా
12 గు మరియు గే
13 టే,ట,టో,ప,పా,పి
14
15 మమత రాణి
16
17 టే,ట,టో,
18 హే
19 కూ
20
21 Venkatamma
22 శాంతి
23 Gargi
24 సో, సే, దా, ధీ
25 ప్రవల్య
26 V
27
28 డి
29 Ra
30 దు
31
32 లౌక్యశ్రీ
33
34
35 టే,ట,టో
36 Meghanaథండర్
37
38 పు
39 సాయి
40 Diదైవ
41 Sirishaపుష్పం
42 Anvita
43 Limina
44
45 Asmitha
46
47 వేద శాసన
48 స్వాతి
49 Grishma
50 John Sharon


Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక