మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

పేరు యొక్క అర్థం Naaz

ఇక్కడ మీరు పేరు Naaz యొక్క అర్థం మరియు మూలం గురించి సమాచారాన్ని కనుగొనండి
మీ పేరు Naaz? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:ప్రైడ్
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Nick, Nosh, Nico, Nonso, Noach, Niko, Nghi, Nawkah
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Nusi, Nega, Nux, Naja, Nancy, Nike, Noji, Nicki
రేటింగ్:
5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం:దత్తాంశం లబించలేదు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం:దత్తాంశం లబించలేదు
పలకడం /ఉచ్చారణ :దత్తాంశం లబించలేదు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 2/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 3445 Naaz యొక్క. స్థానం # 13677
వర్గాలు :AA పేర్లు - హిందూ మతం పేర్లు - పాకిస్థాన్ లో ప్రసిద్ధ పేర్లు - పాకిస్థాన్ లో ప్రాచుర్యం అమ్మాయి పేర్లుNaaz ద్వారా వ్యాఖ్యలుమీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Naaz ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Naaz ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి