మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

పేరు యొక్క అర్థం Nick

ఇక్కడ మీరు పేరు Nick యొక్క అర్థం మరియు మూలం గురించి సమాచారాన్ని కనుగొనండి
మీ పేరు Nick? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు
లింగము :మగ
మూలం:
రూపంలో:Nicolaas
వేరియంట్స్:Nicki
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Naaz, Nosh, Nico, Nonso, Noach, Niko, Nghi, Nawkah
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Nusi, Nega, Nux, Naja, Nancy, Nike, Noji, Nicki
రేటింగ్:
4/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 1516500 Nick యొక్క. స్థానం # 38
వర్గాలు :చిన్న పేర్లు - ప్రముఖ డచ్ పేర్లు 2012 - ప్రసిద్ధ పేర్లు ట్వంటీ - ప్రముఖ పోలిష్ అమ్మాయి పేర్లు - 1992 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లు - 1884 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లు - 1888 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లు - 1892 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లు - 1896 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లు - 1900 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లుNick ద్వారా వ్యాఖ్యలుమీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Nick ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Nick ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి