మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

Venkatamma

మీ పేరు Venkatamma? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Vương Thành
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Vương Thúy Hiền, Vương Thị Huyền, Vuong Thi Huyen, Vương Thiên Na, Vanessa Agustiana
రేటింగ్:
3/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 1/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 1/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 3/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 3/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :No
సోదరుల పేర్లు:No, Ramulu
సోదరీమణులు పేర్లు:No
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :Venkatamma ద్వారా వ్యాఖ్యలు


Venkatamma (40 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-07-01
no
Venkatamma (40 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-07-01
no

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Venkatamma ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Venkatamma ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి