మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

Jesher

మీ పేరు Jesher? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Jerry, Jory, Jizri, Jessairo, Joar, Jjr, Joerie, Joery
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Jora, Jagaira, Jyara, Juara, Jezry, Jurra, Jaishri, Jahayra
రేటింగ్:
5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 1/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 2.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 2.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 3.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :Juby
సోదరుల పేర్లు:Shalem, Moses, Dhinakaran
సోదరీమణులు పేర్లు:Grace Leela, Susan Naomi
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 310 Jesher యొక్క. స్థానం # 79682
వర్గాలు :హీబ్రూ పేర్లు - 6 అక్షరాలతో పేర్లు - 2 పదాంశాలను పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు - 2 అక్షరాల తో అబ్బాయిల పేర్లుJesher ద్వారా వ్యాఖ్యలు


Jesher (39 సంవత్సరాల వయసు ) 2016-01-05
నా పేరు అర్థం యథార్థత

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Jesher ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Jesher ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి