మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

పేరు యొక్క అర్థం Moreno

ఇక్కడ మీరు పేరు Moreno యొక్క అర్థం మరియు మూలం గురించి సమాచారాన్ని కనుగొనండి
మీ పేరు Moreno? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:కృష్ణ
లింగము :మగ
మూలం:
రూపంలో:Morena
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Myron, Moran, Mariano, Morienyo, Moren, Morinho, Moryn, Morino
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Marion, Marianne, Manorama, Marina, Miren, Myrna, Muireann, Murni
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 2910 Moreno యొక్క. స్థానం # 15566
వర్గాలు :ఇటాలియన్ పేర్లు - 6 అక్షరాలతో పేర్లు - 3 పదాంశాలను పేర్లు - శృంగారభరితం పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు - 3 అక్షరాల తో అబ్బాయిల పేర్లుMoreno ద్వారా వ్యాఖ్యలుమీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Moreno ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Moreno ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి