మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

పేరు యొక్క అర్థం Satish

ఇక్కడ మీరు పేరు Satish యొక్క అర్థం మరియు మూలం గురించి సమాచారాన్ని కనుగొనండి
మీ పేరు Satish? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:లార్డ్
లింగము :మగ
మూలం:
రూపంలో:Sati
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Stok, Stig, Stacy, Stoke, Stesha, Sittichai, Stock, Siddiq
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Stasya, Stacey, Stasa, Sottje, Stacie, Sietske, Sadiki, Stasia
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :Sati
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:Venkataramana, Sridevi
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 68895 Satish యొక్క. స్థానం # 1269
వర్గాలు :హిందూ మతం పేర్లు - 2 పదాంశాలను పేర్లు - 6 అక్షరాలతో పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు - 2 అక్షరాల తో అబ్బాయిల పేర్లు - యునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా) లో ప్రాచుర్యం బాయ్ పSatish ద్వారా వ్యాఖ్యలుమీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Satish ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Satish ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి