మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:
ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు

#పేరు అర్థం
1 ?
2 Aashaa
3 Adhira
4 Anvita
5 B.posamma
6 Chandra Leela
7 Deepthi
8 Diదైవ
9 Diya
10 Gowriఫెయిర్ వైట్,
11 Grishma
12 Hemaగోల్డ్
13 John Sharon
14 Jyothi
15 Kavitha
16 Ku
17 Lavanya
18 Lee
19 Limina
20 Mahendramma
21 Nasren
22 Nikshitha Raj
23 Pu
24 Ra
25 S
26 Santhi
27 Shamudi
28 Sujatha
29 Tehalya
30 V
31 Vi
32
33
34
35
36
37
38 టే
39 డు
40
41
42 పు
43 ప్రి
44
45 మో
46 యో
47
48 సాయి
49
50 హే

పేరు వర్గం


Browse names by letterఒక వ్యాఖ్యను రాయండి
* ఐచ్ఛిక