మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

Anvita

మీ పేరు Anvita? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Ambudhi, Ambhit, Anh Việt, Amanbhatt, An Phat
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Annabeth, Anubhoothi, Ambuda, Annefiet, Annebet, Anpaytoo, Annebeth, Anabeth
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :అన్వి
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 1220 Anvita యొక్క. స్థానం # 29616
వర్గాలు :హిందూ మతం పేర్లు - 3 పదాంశాలను పేర్లు - 6 అక్షరాలతో పేర్లు - ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అమ్మాయిల పేర్లు - 3 అక్షరాలు తో అమ్మాయిల పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లుAnvita ద్వారా వ్యాఖ్యలు


Anvita 2018-11-04
Good name

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Anvita ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Anvita ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి