మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

Ra

మీ పేరు Ra? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Roy, Ray, Rory, Ruhi, Reha, Ryo, Reeya, Rouwy
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Rhea, R.h, Ruya, Rh, Ree, Rua, Rayah, Raira
రేటింగ్:
3.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 3.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :లడ్డు
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:అక్షర
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 11900 Ra యొక్క. స్థానం # 5139
వర్గాలు :హిందూ మతం పేర్లు - 1 అక్షరం తో పేర్లు - 2 అక్షరాలతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు - 1 అక్షరం తో అమ్మాయిల పేర్లు - 2 అక్షరాలతో అమ్మాయిల పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లుRa ద్వారా వ్యాఖ్యలు


రవి (30 సంవత్సరాల వయసు ) 2016-02-22
భవిష్యత్తు గురించి
Ra (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-11-20
Good

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Ra ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Ra ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి