మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

Santhi

మీ పేరు Santhi? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Smit, Suneet, Sumeet, Sigmund, Snad, Santo, Sunda, Sundai
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Samantha, Shante, Shamudi, Sushanti, Sandy, Smita, Sinead, Szimonetta
రేటింగ్:
5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :......, Ammulu, Chinni
సోదరుల పేర్లు:........, Venkata Durgarao, Nagaraju, ..........
సోదరీమణులు పేర్లు:.........., .............., ......, .......
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 3525 Santhi యొక్క. స్థానం # 13422
వర్గాలు :2 పదాంశాలను పేర్లు - 6 అక్షరాలతో పేర్లు - ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అమ్మాయిల పేర్లు - 2 అక్షరాలు తో అమ్మాయిల పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లుSanthi ద్వారా వ్యాఖ్యలు


Santhi (37 సంవత్సరాల వయసు ) 2016-05-14
santha kumari unte shanti kinda marchanu

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Santhi ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Santhi ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి