మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

Nikhil

మీ పేరు Nikhil? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :Nikail, Nequiel, Nigel, Nicolao, Nicolae, Neculai, Nijel, Nikolay
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:Najla, Nicole, Nicola, Nikkol, Niccele, Najlaa, Nishelle, Nachelle
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

+/- ఫేస్ బుక్ లో 128025 Nikhil యొక్క. స్థానం # 758
వర్గాలు : ఔడిందిషే పేర్లు - 6 అక్షరాలతో పేర్లు - 2 పదాంశాలను పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు - 2 అక్షరాల తో అబ్బాయిల పేర్లు - 2005 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లు - 2009 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లు - 2001 లో ప్రసిద్ధ1000 అమెరికన్ పేర్లుNikhil ద్వారా వ్యాఖ్యలు


Sathyanarayana Srinanchari (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-03-06
బాబు పేరు న అనే అక్షరం తో వచ్చేలా కోత పెరు చెప్పండి
Na (9 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-03-08
న ని ను నే తో మొదలైన పేర్లు

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు Nikhil ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు Nikhil ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి