మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

మీ పేరు ష? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :షద్విక్
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:షా, షణ్ముఖి ప్రియ
రేటింగ్:
4/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 3.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :Gg, No, S
సోదరుల పేర్లు:Yy
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :1 అక్షరం తో పేర్లు - 3 అక్షరాలతో పేర్లు - పేర్లు గుర్తు కష్టం - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - పేర్లు పలకడంలో కష్టం - పేర్లు పలకడంలో సులువు - పేర్లు వ్రాయండి కష్టం - ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు - అమ్మాయి పేర్లు కష్టమైన - బాయ్ పేర్లు గుర్తు కష్టంష ద్వారా వ్యాఖ్యలు


ష 2016-11-04
Yedava
ష 2016-11-24
ష names kavali..
ష (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-01-19
18.1.2017న ఉదయం 6.05 కు పుట్టుక.
మగ బిడ్డ.
పేర్లు కావాలి.
ష (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-04-27
షం (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-06-15
షం
ష నేమ్స్ కావాలి (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-06-15
Hi

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు ష ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు ష ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి