మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

మీ పేరు జ? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :జ్ఞా, జు, జ్ఞాన శేఖర్, జీ, జయకృష్ణ, జాగృత్, జీవన్
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:జో, జయశ్రీ, జి, జ్ఞాన
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :లేదు
సోదరుల పేర్లు:లేడు, ధ్రువ
సోదరీమణులు పేర్లు:లేదు
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :1 అక్షరం తో పేర్లు - 3 అక్షరాలతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో పేర్లు - 1 అక్షరం తో అమ్మాయిల పేర్లు - 3 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు - 3 అక్షరాలతో అమ్మాయిల పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లుజ ద్వారా వ్యాఖ్యలు


జూ (7 సంవత్సరాల వయసు ) 2016-09-18
జూ అక్షరం పేరులు కావాలి
జ (6 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-11-10
శ్రావణ నక్షత్రం,జ మొదట రావాలి
జు,జె,జొ (6 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-11-18
మంచి పేరు
జ్ఞా (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-01-05
జ్ఞా start avali మ letter kuda name lo undali
జ 2018-03-29
12/3/2018 రాత్రి7:21
జ (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-01-06
లేదు
జా (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-05-14
పిల్లవాడిక ి పేరు పెట్టడానిక ి
Ji 2022-04-27
శ్రావణ నక్షత్రం రావాలి

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు జ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు జ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి