మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

జు

మీ పేరు జు? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :మగ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :జ్ఞా, జ్ఞాన శేఖర్, జీ, జయకృష్ణ, జీవన్, జాగృత్
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:, జయశ్రీ, జో, జి, జ్ఞాన
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం :దత్తాంశం లబించలేదు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :6 అక్షరాలతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లుజు ద్వారా వ్యాఖ్యలు


జా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-11-24
అబ్బాయి పేరు 4 అక్షరాలాలో
జా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-11-24
అబ్బాయి పేరు 4 అక్షరాలాలో
జా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-11-24
అబ్బాయి పేరు 4 అక్షరాలాలో
హిందూ పేర్లతో
జో (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-06-14
జో అనే అక్షరం తో పేర్లు కావాలి

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు జు ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు జు ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి