మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

మీ పేరు మ? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :మారేష్, మల్లికార్జున
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:మో, మమత రాణి, మొ, మహేష్, మీసాల నిహరిక, మీనా
రేటింగ్:
4/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 3.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :మరేశ్, Gedam Maha
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :3 అక్షరాలతో పేర్లు - పేర్లు గుర్తు కష్టం - పేర్లు పలకడంలో కష్టం - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - పేర్లు వ్రాయండి కష్టం - పేర్లు పలకడంలో సులువు - ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు - అమ్మాయి పేర్లు కష్టమైన - బాయ్ పేర్లు గుర్తు కష్టం - సులభమయిన పేర్లు వ్రాయండిమ ద్వారా వ్యాఖ్యలు


మే (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-12-11
మే పేరు మీద ఆడ పిల్ల పేర్లు కావాలి
Bhavan1992 (31 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-03-25
U
మ (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-09-16
2023-02-23
ప్రేమ

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు మ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు మ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి