మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

సాయి

మీ పేరు సాయి? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :సే,, సో, సోమేష్, సాయి క్రాంతి కుమార్, సుదర్శన్, సందీప్, సాయి శర్మ, సత్యనారాయణ
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:సో, సే, దా, ధీ, సా, సంజీవరావు, సుదీర్, సతీష్ కుమార్, స్వాతి, సు, సత్యానందం
రేటింగ్: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 8 లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 3 లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 3 లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 3 లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 3 లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 2 లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :సాయి
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు
వర్గాలు :1 అక్షరం తో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో పేర్లు - 1 అక్షరం తో అమ్మాయిల పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో అమ్మాయి పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో అమ్మాయి పేర్లుసాయి ద్వారా వ్యాఖ్యలు


Kiran 2019-09-05
Good name

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు సాయి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు సాయి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి