మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

ఝా

మీ పేరు ఝా? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 3.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :బంగారం, అరుగుల
సోదరుల పేర్లు:లేరు, ఉన్నారు
సోదరీమణులు పేర్లు:లిఖిత, రీశ్వీత, లేదు, లేరు
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :6 అక్షరాలతో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అబ్బాయిల పేర్లు - 6 అక్షరాలతో అమ్మాయిల పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో అమ్మాయి పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో అమ్మాయి పేర్లుఝా ద్వారా వ్యాఖ్యలు


ఝా 2019-02-06
ఝా
శం 2019-04-01
శం
శం 2019-04-01
శం
శ్రీ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-05-11
2.5.2019
ఝా (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-07-18
ఝా (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-07-14
లేదు

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు ఝా ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు ఝా ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి