మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

టే,ట,టో,ప,పా,పి

మీ పేరు టే,ట,టో,ప,పా,పి? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :73% మగ, 27% స్త్రీ / మహిళ 62 లు ఓట్లు
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :టే,ట,టో,, టీ,టు,టా, టుకెశ్వర్
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:టే,ట,టో, టే, టి, , టే,ట,టో,ప,పపొపా,పి, టె, టే,
రేటింగ్: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 203 లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 46 లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 44 లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 45 లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 44 లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 44 లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :Ladu, ట, చిన్నీ, Pandu, అమ్ము, బేబీ, పా, టే, Bhaskar, Basu, అభిజ్ఞ, అభి, Manikanta, ఆదిత్య, ఠాగూర్ వెంకట్ ఆదిత్య, వెంకట్, పండు
సోదరుల పేర్లు:లేదు, , Ladu, No, Chiru, లక్ష్మీ నిహాస్, Ishwar, Chenne
సోదరీమణులు పేర్లు:లేదు, Ladu, , బేబీ షణ్ముఖీ, No, నిహారిక, Sahithya, Sahitya, Lafu, సంజు
వర్గాలు :అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - పేర్లు పలకడంలో కష్టం - పేర్లు పలకడంలో సులువు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో పేర్లు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో పేర్లు - బాయ్ పేర్లు వ్రాయండి కష్టం - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లు - ఆంగ్లంలో కష్టం పలకడంలో పేర్లు - సులభమయిన బాలుడు పేర్లు వ్రాయండిటే,ట,టో,ప,పా,పి ద్వారా వ్యాఖ్యలు


మనసావతి (37 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-07-14
జాబు కోసం ప్రమోషన్ వస్తుందా రాదా రెగ్యులర్ అవుతుందా లేదా
ప,పా 2017-08-25
తెలివి తేటలు, సహాయం చేయు గుణం, అన్ని కళలు లో మొదట ఉండే విధంగా
టే (7 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-08-29
టే అక్షరం తో ఏదైనా మంచి పేర్లను అందించగలరు
టే,ట,టో,ప,పా,పి (7 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-09-24
లేదు
వీరబాబు (32 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-01
సరైన పేరు చెప్పండి
వీరబాబు (32 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-01
సరైన పేరు చెప్పండి
(7 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-07
దెవుని
టో (7 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-26
God name
టే,ట,టో,ప,పా,పి (7 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-11-04
పా అక్షరంతో పేరు కావాలి.. ఎదుటివారిక ి సహాయం చేసే గుణం.. విద్య మరియు కళలు లో రాణించే పేరును తెలుపగలరు అని కోరుకుంటున ్నాను..
పా (7 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-01-22
మంచి పేరు
టే (7 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-02-06
' టే ' తో మొదలయ్యే పేర్లు కావాలి
టో (38 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-03-24
పెరు
,ప (6 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-05-15
ప అక్షరం నేమ్స్
స్వీట్ నేమ్స్
టే,ట,టో, (6 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-06-15
Ta the tu paina names twaraga teliyacheyagalaru
పా,పి (6 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-07-05
Paa.pee
టే,ట,టో,ప,పా,పి (6 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-07-15
పా
టే,ట,టో,ప,పా,పి (6 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-07-15
పా
టే,ట,టో,ప,పా,పి (6 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-07-15
పా
(6 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-12-05
vardhanrebel3343@gmail.com
టే,ట,టో,ప,పా,పి (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-07-05
టీ టో పా పీ
పే,పో (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-07-17
పే, పో తో పేర్లు చెప్పండి
టే,ట,టో,ప,పా,పి (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-07-28
ప,పి,ప్ర,
టే,ట,టో,ప,పా,పి 2019-08-02
తో పాపి అక్షరాల మీద పేరు కావాలి
టే,ట,టో,ప,పా,పి 2019-08-02
తో పాపి అక్షరాల మీద పేరు కావాలి
టే,ట,టో,ప,పా,పి (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-09-20
టె tho names chepandi
టే (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-11-07
సెండ్ me
టే 2019-11-08
టే అక్షరం మీద పేర్లు మొగ
(5 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-12-14
టే (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-12-27
Pls send me name start with te
టే,ట,టో,ప,పా,పి (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-01-08
I want baby girl names starting with ట
టే,ట,టో,ప,పా,పి (8 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-02-26
ట అక్షరం తో పేరు
టే (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-03-16
టే అనే లెటర్ తో పుట్టిన మగ బిడ్డకు పేరు కావలెను సార్
టే (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-03-16
టే అనే లెటర్ తో పుట్టిన మగ బిడ్డకు పేరు కావలెను సార్
టో (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-04-11
టో అనే అక్షరం తో మగ పిల్ల వాడికి పేర్లు చెప్పండి
టో (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-04-11
టో అనే అక్షరం తో మగ పిల్ల వాడికి పేర్లు చెప్పండి
Ya, Yo, Ba, Bi (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-04-14
Names pampandii
Santosh (35 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-04-17
టే,టో,పా,పి అనే అక్షరాలతో అబ్బాయి పేర్లు పంపండి.
,ప (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-07-20
ప అ క్షరం తో
,ప (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-07-20
ప అ క్షరం తో
2020-07-23
ప తో అమ్మాయి పేరు చెప్పండి
ట, (29 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-09-04
I want name with ta
టే,ట,టో,ప,పా,పి (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-09-19
17/09/2020 వ తేదీ రాత్రి 11:15 కి పుట్టిన మగ శిశువుకు ఏమి పేరు పెట్టాలి
టే,టో,పా,పి (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-09-26
లింగం: పురుష
పా, 2020-09-27
Gajuwaka
(4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-10-23
వ పైన ఒక మంచి పేరు
టే,ట,టో,ప,పా,పి (33 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-10-25
గిరి
టే,ట,టో,ప,పా,పి (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-01-21
Ladu
Tangudu Rama (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-02-10
Name's
టే,ట,టో,ప,పా,పి (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-05-30
పి.పా
టే (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-06-16
టే tho name cheppandi
టే (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-06-16
టే tho name cheppandi
పా (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-06-19
మాకు పా అనే అక్షరం తో పేరు కావలి
టే,ట,టో,ప,పా,పి (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-08-11
మంచి పేరు పెడతారు నేను ఆశిస్తున్న
టే,ట, 2021-08-12
Name
టే,ట, పేరు: (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-08-23
టే,ట, పేరు tho kavali
టే,ట, పేరు: (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-08-23
టే,ట, పేరు tho kavali
Pa (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-09-20
Pa name kavali
టీ (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-11-14
సార్ టీ తో పెరూ చెప్పండి
టో (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-11-20
టో baby boy names twaraga send cheyagalaru
టే (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-12-03
హిందూ పరంగా సంస్కారంగా ఉండాలి ఆడపిల్లకి
టే,ట,టో,ప,పొ బాగాపొపొ పొపా,పి (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-02-18
పొ
(2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-03-25
Girl name kavali
టే,టో,పా,పి (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-05-17
టే, టో, పా, పి పేర్లు నా అబ్బాయి కోసం చెప్పగలరు
టా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-05-18
టో 2022-07-01
టో పెరు చెప్పండి
టే (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-08-04
Te తో names kavali
ట,ప,పా, (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-09-07
ప, పి నేమ్స్
టే 2022-11-01
మగపిల్లాడు కి 'టే' అక్షరంతో మొదలయ్యే పేరు తెలియచేయగల రు,
టో (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-11-10
Name
టో (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-11-10
Name
టే,ట,టో,ప,పా,పి టీ (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-11-24
టీ తో మగబిడ్డ పేరు కావాలి
పా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-11-27
పా తో పేరు
మో,టా,టీ,టూ 2022-12-24
అబ్బాయి పేర్లు కావాలి
Reddy (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-02-08
టే aksharamtho start అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లు తెలుపగలరు
పా,పి (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-02-25
పా మరియు పి అక్షరంతో పేర్లు
ట, 2023-03-06
రకరక
టే,,టో,ప,పా,ప (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-03-24
Hi
ప,పా (25 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-04-16
Different name
,టో,పా, (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-04-16
మంచి పేరు
టే,ట,టో,ప,పా,పి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-05-10
Lord Venkateswara
టే,ట,టో,ప,పా,పి04-05-2023:6:55Pm (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-05-11
Emi peru pettukovali
సు (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-05-21
నా బాబు పుట్టాడు పేరు పెట్టాలి అని 09-05-2023 నా పుట్టాడు
టే,ట,టో,ప,పా,పి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-06-28
టే అక్షరం తో పేరు కావాలి
టే,ట,,ప,పి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-08-09
Uttaraa nakshatram
టే,ట,,ప,పి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-08-09
Uttaraa nakshatram
ప,పా,పి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-08-10
machi name petandi plz reply
టే,ట,టో,ప,పా,పి (21 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-09-19
No
టే,ట,టో,ప,పా,పి (21 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-09-19
No
టే,ట,టో,ప,పా,పి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-09-30
టె టొ
టూ లేదా టే తో పాపా పేరు పెట్టండి 2023-10-12
టూ లేదా టే గా పేర్లు పాపా కి పేరు పెట్టాలి
టే (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-10-18
Baby girl name start with Tae
టే,ట,టో,ప,పా,పి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-10-31
తెలుగు 5 అక్షరాల పేరు అయితే బాగుదనిపిం చింది
టే (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-12-11
టే తో మొదలయ్యే అబ్బాయి పేర్లు కావలి సర్
టో (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-12-21
టో అక్షరం తో పేరు కావలి
టే,టో,పా,పి (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-01-08
Good name
టా (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-01-19
Baby Girl name
టే (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-03-12
Good name kavali

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు టే,ట,టో,ప,పా,పి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు టే,ట,టో,ప,పా,పి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి