మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

టే,ట,టో,ప,పా,పి

మీ పేరు టే,ట,టో,ప,పా,పి? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :75% మగ, 25% స్త్రీ / మహిళ $ లు ఓట్లు
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:టి, టే, టె, , టే,ట,టో
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :Bhaskar, Basu, టే, బేబీ, అమ్ము, పా
సోదరుల పేర్లు:లేదు, No, Chiru
సోదరీమణులు పేర్లు:సంజు, No
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :యునిసెక్స్ పేర్లు - పేర్లు గుర్తు కష్టం - పేర్లు పలకడంలో కష్టం - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - పేర్లు పలకడంలో సులువు - పేర్లు వ్రాయండి కష్టం - ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు - అమ్మాయి పేర్లు కష్టమైన - బాయ్ పేర్లు గుర్తు కష్టం - సులభమయిన పేర్లు వ్రాయండిటే,ట,టో,ప,పా,పి ద్వారా వ్యాఖ్యలు


మనసావతి (32 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-07-14
జాబు కోసం ప్రమోషన్ వస్తుందా రాదా రెగ్యులర్ అవుతుందా లేదా
ప,పా 2017-08-25
తెలివి తేటలు, సహాయం చేయు గుణం, అన్ని కళలు లో మొదట ఉండే విధంగా
టే (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-08-29
టే అక్షరం తో ఏదైనా మంచి పేర్లను అందించగలరు
టే,ట,టో,ప,పా,పి (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-09-24
లేదు
వీరబాబు (27 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-01
సరైన పేరు చెప్పండి
వీరబాబు (27 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-01
సరైన పేరు చెప్పండి
(2 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-07
దెవుని
టో (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-10-26
God name
టే,ట,టో,ప,పా,పి (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-11-04
పా అక్షరంతో పేరు కావాలి.. ఎదుటివారిక ి సహాయం చేసే గుణం.. విద్య మరియు కళలు లో రాణించే పేరును తెలుపగలరు అని కోరుకుంటున ్నాను..
పా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-01-22
మంచి పేరు
టే (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-02-06
' టే ' తో మొదలయ్యే పేర్లు కావాలి
టో (33 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-03-24
పెరు
,ప (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-05-15
ప అక్షరం నేమ్స్
స్వీట్ నేమ్స్
టే,ట,టో, (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-06-15
Ta the tu paina names twaraga teliyacheyagalaru
పా,పి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-07-05
Paa.pee
టే,ట,టో,ప,పా,పి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-07-15
పా
టే,ట,టో,ప,పా,పి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-07-15
పా
టే,ట,టో,ప,పా,పి (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-07-15
పా
(1 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-12-05
vardhanrebel3343@gmail.com
టే,ట,టో,ప,పా,పి (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-07-05
టీ టో పా పీ
పే,పో (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-07-17
పే, పో తో పేర్లు చెప్పండి
టే,ట,టో,ప,పా,పి (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-07-28
ప,పి,ప్ర,
టే,ట,టో,ప,పా,పి 2019-08-02
తో పాపి అక్షరాల మీద పేరు కావాలి
టే,ట,టో,ప,పా,పి 2019-08-02
తో పాపి అక్షరాల మీద పేరు కావాలి
టే,ట,టో,ప,పా,పి (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2019-09-20
టె tho names chepandi

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు టే,ట,టో,ప,పా,పి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు టే,ట,టో,ప,పా,పి ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి