మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

డు

మీ పేరు డు? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :డి
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:డీ, డొ, డా
రేటింగ్:
4.5/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :లేదు, Aisha
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :6 అక్షరాలతో పేర్లు - పేర్లు గుర్తు కష్టం - అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - పేర్లు పలకడంలో కష్టం - పేర్లు పలకడంలో సులువు - పేర్లు వ్రాయండి కష్టం - ప్రముఖ te అమ్మాయి పేర్లు - అమ్మాయి పేర్లు కష్టమైన - సులభమయిన పేర్లు వ్రాయండి - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లుడు ద్వారా వ్యాఖ్యలు


డు (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-08-20
డ డొ డీడు
డు (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-08-20
డ డొ డీడు
డు (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-09-10
No
(2 సంవత్సరాల వయసు ) 2017-12-10
Plz tell good nemes in "D"
డు (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2018-01-11
Di du

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు డు ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు డు ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి