మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

సో, సే, దా, ధీ

మీ పేరు సో, సే, దా, ధీ? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :61% మగ, 39% స్త్రీ / మహిళ 30 లు ఓట్లు
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :సే,, సో, సోమేష్, సాయి క్రాంతి కుమార్, సుదర్శన్, సందీప్, సాయి శర్మ, సత్యనారాయణ
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:సాయి, సా, సంజీవరావు, సుదీర్, సతీష్ కుమార్, స్వాతి, సు, సత్యానందం
రేటింగ్: 4.5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 105 లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 16 లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 16 లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 15 లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 14 లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు 14 లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :Sreelakshmi, Srilu, Veera, Ameena, Lucky
సోదరుల పేర్లు:Navya Krishna, Subbayyacharyulu, No, Poornesh, విజయ
సోదరీమణులు పేర్లు:Ameena, Subbalakshmi, Govindamma, No, Manogna
వర్గాలు :అత్యంత ఓట్లతో పేర్లు - పేర్లు పలకడంలో కష్టం - పేర్లు పలకడంలో సులువు - అత్యల్ప రేటింగ్ తో పేర్లు - అత్యంత ఓట్లతో బాయ్ పేర్లు - అత్యధిక రేటింగ్ తో పేర్లు - బాయ్ పేర్లు వ్రాయండి కష్టం - అత్యంత ఓట్లతో అమ్మాయి పేర్లు - ఆంగ్లంలో కష్టం పలకడంలో పేర్లు - సులభమయిన బాలుడు పేర్లు వ్రాయండిసో, సే, దా, ధీ ద్వారా వ్యాఖ్యలు


సో, సే, దా, ధీ (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-11-05
అవును .సే .సో .దా. దీ
, దా, (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-11-18
బాలుడు
Du,shyam,zu,dha (4 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-11-19
Pls reply to me
దా 2020-12-01
Manchi name
ధీ (13 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-04-09
వినాయక, నాగ, కనకదుర్గ
సో (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-04-20
సో అనే అక్షరంతో మొదలయ్యే పేర్లు తెలుపగలరు
K 2021-05-05
వ్యాపారం
దా (8 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-07-05
Good name
సో, సే, దా, ధీ (45 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-09-30
Goddess lakshmi
సో, సే, దా, ధీ (45 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-09-30
Goddess lakshmi
సో, సే, దా, ధీ (45 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-09-30
Goddess lakshmi
సో, (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-10-25
సో
బు,దా,భా,ఢ (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-10-28
బు,దా,భా,ఢ ఈ words తో పాప కూ పేరు పెట్టాలి
దా (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-11-05
ఆడపిల్ల పేర్లు
దా (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-11-12
పేరు
దా (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-01-08
దా తో ప్రారంభం అయ్యో బాబు పేర్లు చెప్పండి
దే, దో, చి,చ (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-01-16
చ,చి,దే, దొ
దే, దో, చి,చ (3 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-01-16
చ,చి,దే, దొ
సుజాత (37 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-02-06
2022ఎలా ఉంటుంది
సో, సే, దా, ధీ 2022-02-18
సే
సో, సే, దా, ధీ (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-03-14
So.sa.di.da
దా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-04-13
మంచి పేరు
సో, సే (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-04-23
Manchi Peru cheppandi
సే (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-07-10
మకూ సే మీద పేరూలూ కావలీ
సో, సే, దా, ధీ 2022-07-30
సే సో దా ది names petandi boy ki
దా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-08-01
పేర్లు కావాలి
దు,శం,ఛా,ధా (2 సంవత్సరాల వయసు ) 2022-08-23
ఈ అక్లరాలతో
డపిల్ల పేర్లు కావలెను
సో, సే, దా, ధీ 2023-02-09
సే
శ్రీధర్ (21 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-08-03
శ్రీధర్
సో, సే, దా, ధీ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2023-08-12
సే సో దా
సో, సే, దా, ధీ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-02-04
Ledu
సో, సే, దా, ధీ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-02-04
Ledu
సో, 2024-02-13
Girlie name
సో, సే, దా, ధీ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-02-26
Ledu
సో, సే, దా, ధీ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-02-26
Ledu
సో, స, దా, ధీ (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-03-23
6 3 2024
సో, సే, దా, ధీ (20 సంవత్సరాల వయసు ) 2024-04-02
Naku నో యా ఇ యు
సే సో దా ది
దే దో చా చి
ఈ అక్షరాలు మొదలు వచ్చేట్లుగ ా పేరు పెట్టుకోవా లి ee aksharalaloo names kavali

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు సో, సే, దా, ధీ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు సో, సే, దా, ధీ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి