మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:

సో, సే, దా, ధీ

మీ పేరు సో, సే, దా, ధీ? దయచేసి జవాబు ఇవ్వండి మీ పేరు గురించి 5 ప్రశ్నలు ఈ ప్రొఫైల్ అభివృద్ది పరచుటకు

అర్థం:
లింగము :స్త్రీ / మహిళ
మూలం:
ఇలాంటి గొప్ప అబ్బాయిలు :సోమేష్, సుదర్శన్, సాయి క్రాంతి కుమార్, సందీప్, సే,, సత్యనారాయణ, స్వామి, సాయి శర్మ
ఇలాంటి గొప్ప అమ్మాయిలు:సా, సాయి, సుదీర్, సంజీవరావు, సతీష్ కుమార్, సు, సత్యానందం, స్వాతి
రేటింగ్:
4/5
రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
రాయడానికి సులభం: 3/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం: 3/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
పలకడం /ఉచ్చారణ : 1/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
ఆంగ్ల ఉచ్చారణ: 5/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
విదేశీయుల అభిప్రాయం : 4/5 రేటింగ్ పరంగా నక్షత్రాలు $ లు ఓట్లు
మారుపేర్లు/ ముద్దుపేర్లు :
సోదరుల పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
సోదరీమణులు పేర్లు:దత్తాంశం లబించలేదు
ఫేస్ బుక్ :

దత్తాంశం లబించలేదు
వర్గాలు :సో, సే, దా, ధీ ద్వారా వ్యాఖ్యలు


సో, సే, దా, ధీ (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-11-05
అవును .సే .సో .దా. దీ
, దా, (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-11-18
బాలుడు
Du,shyam,zu,dha (1 సంవత్సరాల వయసు ) 2020-11-19
Pls reply to me
దా 2020-12-01
Manchi name
ధీ (10 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-04-09
వినాయక, నాగ, కనకదుర్గ
సో (0 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-04-20
సో అనే అక్షరంతో మొదలయ్యే పేర్లు తెలుపగలరు
K 2021-05-05
వ్యాపారం
దా (5 సంవత్సరాల వయసు ) 2021-07-05
Good name

మీ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేయండి
మీరు ఒక వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ పేరు నమోదు చేయండి మరియు తదుపరి పైన క్లిక్ చేయండి:

మీ మొదటి పేరు:

మీ పేరు సో, సే, దా, ధీ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి


మీ పేరు సో, సే, దా, ధీ ఉందా ? మీ పేరుపై ఓటు చేయండి